Skocz do zawartości

Pela

Użytkownicy
 • Zawartość

  31
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 1. Czy warto inwestować w reklamę radiową dla salonu urody? Nie mam zbyt dużego doświadczenia w tej kwestii, jednak domyślam się, że oprócz samego czasu antenowego w grę wchodzi jeszcze stworzenie samej reklamy. Waszym zdaniem jest to obecnie skuteczna forma reklamy?
 2. Preferencyjne składki ZUS obowiązują 24 pełne miesiące. Generalnie po złożeniu pierwszej deklaracji ZUS nie musisz składać kolejnej, o ile składki z jakiegoś powodu Ci się nie zmienią (np. choroba) wtedy musisz złożyć deklarację. I z tego co mi się wydaje, jeżeli zatrudniasz pracowników wówczas również musisz co miesiąc składać deklaracje ZUS DRA.
 3. Pela

  Franczyza

  Jest to umowa pomiędzy franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Obie strony są odrębnymi, niezależnie funkcjonującymi przedsiębiorstwami, które łączą siły w celu wypracowania zysku. Jest to współpraca stosunkowo popularna, dająca stronom nowe możliwości. Polecam artykuł: http://poradnik.wfirma.pl/-plusy-i-minusy-franchisingu
 4. skoro ma Ci to w czymś pomóc to nie widzę żadnych przeciwwskazań.
 5. w części dotyczącej nabycia środków trwałych
 6. W kosztach możesz ujmować wydatki które mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. To na Tobie będzie ciążył obowiązek uzasadnienia wydatku w razie kontroli.
 7. wydaje mi się że w ramach limitu kilometrówki
 8. Pela

  zgon

  Kwestie dotyczące odprawy pośmiertnej reguluje art. 93 K.p. W myśl tego przepisu, w przypadku śmierci pracownika, która nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy lub w trakcie pobierania po jego ustaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, pracodawca jest zobowiązany wypłacić rodzinie zmarłego odprawę pośmiertną. Trzeba tu zauważyć, że jest to uprawnienie własne rodziny, nie spadek. Przyczyna śmierci pozostaje bez znaczenia, zgon może nastąpić nawet z winy pracownika lub w wyniku samobójstwa. Bez znaczenia jest również fakt, czy w momencie śmierci pracownik świadczył pracę, czy np. przebywał na urlopie wypoczynkowym. W przypadku, gdy zmarły był zatrudniony w więcej niż jednym zakładzie pracy, odprawa pośmiertna należy się rodzinie od każdego z pracodawców. Krąg osób uprawnionych do tego świadczenia obejmuje (art. 93 § 4 K.p.): • małżonka • innych członków rodziny zmarłego, o ile spełniają oni warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Odprawę dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny (art. 93 § 5 K.p.). Jeżeli jednak świadczenie przysługuje tylko jednej osobie, wypłaca się je w połowie wysokości. Wysokość świadczenia jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy (art. 93 § 2 K.p.) i wynosi: • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat, • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat, • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat. Znaczenie ma tu cały staż zakładowy, a nie tylko okres ostatniego zatrudnienia. Co więcej, stosownie do art. 36 § 11 K.p., do stażu wlicza się również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, gdy zachodzi przypadek następstwa prawnego pracodawcy, np. na skutek przejęcia zakładu pracy w trybie art. 231 K.p. W razie braku osób uprawnionych do otrzymania odprawy pośmiertnej, pracodawca po prostu jej nie wypłaca, nie wchodzi ona bowiem do spadku po zmarłym. Obowiązek wypłaty tego świadczenia nie występuje jednak w każdym przypadku. Pracodawca jest z niego zwolniony, gdy ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela jest nie niższe niż wysokość przysługującej rodzinie odprawy pośmiertnej. Jeżeli natomiast odszkodowanie jest niższe niż odprawa pośmiertna, to pracodawca obowiązany jest wypłacić uprawnionym osobom kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami (art. 93 § 7 K.p.).
 9. Każdy ze wspólników osobno rozlicza zaliczkę na podatek dochodowy, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
 10. Pela

  polisa

  Tak skoro jest to Twój środek trwały, nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Tylko polisa musi być opłacona :)
 11. Przed otworzeniem działalności należy się porządnie nad tym zastanowić, sprawdzić czy w Twoim mieście jest wiele firm oferujących tego typu usługi, jakie są ich ceny, czym się wyróżniają. Oraz najważniejsze, musisz odp. sobie na pytanie jak możesz być konkurencyjna na rynku- niższe ceny? bardziej wyspecjalizowane usługi? sprzęt? a może jakiś inny pomysł?
 12. miejsce prowadzenia działalności zgłasza się na druku ceidg-1. fakt ten również należy zgłosi w urzędzie miasta/ gminy co wiąże się z wyższym podatkiem od nieruchomości.
 13. Tak, do 550 pln doliczyć 23% vat. Import usług kwota netto- kol. 13 kpir, vat- r.zakupu i rejestr sprzedaży
 14. Nie musisz odwieszać działalności, w trakcie zawieszenie spółka może wyprzedawać swoje środki trwałe i wyposażenie.
×