Skocz do zawartości

Mała księgowa

Użytkownicy
 • Zawartość

  82
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Zawartość dodana przez Mała księgowa

 1. Nie, po przekroczeniu limitu płacisz dalej kwartalnie a od nowego roku dopiero miesięcznie.
 2. Stratę można odliczyć tylko od tego samego źródła, zatem strata z działalności nie pomniejszy Twojego dochodu z tytułu etatu.
 3. Dla działalności usługowych w za­kresie handlu (sprzedaż naby­tych produktów i towarów) obowiązuje stawka 3% ryczałtu. Podsyłam również artykuł na temat działalności opodatkowanej ryczałtem: http://cenabiznesu.pl/-ryczalt-ewidencjonowany
 4. Wszystko zależy od tego skąd wysyłasz zeznanie, ale każdy program (czy też formularz interaktywny ze strony Ministerstwa Finansów) mają opcję pobrania UPO. Poświadczenie UPO warto posiadać podpięte pod kopię zeznania rocznego, gdyż jest to dowód na to, że zeznanie dotarło do urzędu skarbowego. Nie masz zatem potrzeby udawania się do US - UPO wystarczy pobrać elektronicznie.
 5. Przy VAT-UE obowiązuje zasada, że obowiązkowo składa się tylko te niezerowe informacje. Czyli jeśli w danym miesiącu nie występowały WNT, WDT lub świadczenie usług z art 28b ustawy o VAT - to nie musisz składać informacji VAT-UE. Pamiętaj tylko, że jeśli nie będziesz przez dłuższy czas dokonywać żadnych transakcji wewnątrzwspólnotowych i tym samym składać VAT-UE to US może sam Cię wykreślić z listy podatników VAT-UE.
 6. Koszty parkingu nie stanowią importu usług, wydatki związane z nieruchomością opodatkowane są tam gdzie dana nieruchomość się znajduje, czyli w tym przypadku w Niemczech. Czyli jest zwykły wydatek księgowany w kwocie brutto.
 7. Tu mamy do czynienia z eksportem towarów, a więc jeśli posiadasz potwierdzenie wywozu towarów poza granice (SAD bądź w wersji elektronicznej IE-599), to możesz zastosowac stawkę VAT 0%. Zobacz też omówienie w poniższym artykule: http://poradnik.wfirma.pl/-eksport-towarow-stawka-vat-a-brak-dokumentow-celnych
 8. SAD (czy wersja elektroniczna PZC) są wystawiane przez urząd celny. Jeżeli odprawy w Twoim imieniu dokonuje np kurier, to do niego najlepiej się zgłosić z prośbą o przesłanie dokumentu celnego SAD. Jeśli podczas odprawy celnej został naliczony podatek VAT, który należało uiścić, to na podstawie dokumentu celnego SAD/PZC można dokonać jego odliczenia. SAD w tym względzie jest traktowany dla celów odliczenia VAT tak samo jak faktura zakupu.
 9. Witam, tak, w takim przypadku należy również skorygować wszystkie deklaracje VAT, w których wykazywana była nadwyżka podatku, gdyż kwoty te ulegną automatycznie zmianie.
 10. Witaj marwi85! Przy umowie na osobę prywatną abonanemt nie będzie mógł być kosztem firmowym a jedynie koszt rozmów, ale wg bilingu, czyli w podziale na rozmowy, które faktycznie zostały przeprwadzone na cele firmowe (to tak zgodnie z literą prawa podatkowego). W takim wypadku najprościej podpisać umowę na firmę, wtedy cały abonament ujmiesz w kosztach.
 11. Witaj, jeżeli sprzęt ten jest potrzebny w firmie, służy w prowadzonej działalności to wydatek na jego zakup można ująć w kosztach. Oczywiście samo księgowanie zależy od wartości drukarki i tego czy jest to niezależny sprzęt czy też działa w połączeniu tylko z jednym zespołem komputerowym. Jeżeli jednak wartość drukarki nie przekroczy 3500 PLN to wydatek ten można ująć bezpośrednio w kosztach firmowych (przy KPiR są to Pozostałe wydatki).
 12. Rozumiem, że chodzi o samochód o wartości powyżej 3500 PLN. Jedyną opcją jest wprowadzenie bepzośrednio do kosztów auta, które ze względu na przewidywany okres używania do roku czasu nie będzie stanowić środka trwałego. Wtedy przy użytku mieszanym można odliczyć 50% VAT a reszta trafi do kosztów. Jednakże są minusy takiego rozwiązania. Po pierwsze - trzeba prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów i wydatki eksploatacyjne będą ujmowane w kosztach jedynie do limitu wynikającego z kilometrwki. Po drugie - jeżeli okaże się, że pojazd jednak będzie używany dłużej niż rok, to w tym momencie trzeba będzie wyksięgować z kosztów część wartości pojazdu, która nie stanowiłaby jeszcze kosztu gdyby pojazd podlegał amortyzacji, wprowadzić pojazd do środków trwałych i amortyzować.
 13. US wymagają złożenia wniosku o skorzystaniu z pomocy de minimis (druki można znaleźć na stronach urzędów skarbowych). Oprócz tego trzeba dołączyć: - ksero faktury za zakup laptopa z potwierdzeniem zapłaty (jak zapłata np kartą czy gotówką to z samej faktury wynikać będzie, że jest opłacona) - wydruk z ewidencji środków trwałych gdzie laptop jest ujęty, - wydruk księgi przychodów i rozchodów, gdzie ujęty jest jednorazowy odpis amortyzacyjny, - jeśli się korzystało z pomocy de minimis w bieżących roku lub w dwóch poprzednich latach to trzeba załączyć kopie uzyskanych zaświadczeń, jeśli się z pomocy de minimis nie korzystało to potrzebne jest oświadczenie z taką informacją. Na podstawie powyższego wydawane jest zaświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis. Mówi się, że pomoc de minimis w zakresie jednorazowej amortyzacji przysługuje z mocy ustawy i tym samym nie trzeba pobierać dodatkowych zaświadczeń, ale niestety w praktyce urzędy skarbowe tego jednak wymagają. Dodatkowo artykuł na ten temat: http://poradnik.wfirma.pl/-pomoc-de-minimis-amortyzacja-jednorazowa-2015-r
 14. Tu jeszcze warto dodać kwestię odliczenia VAT (przypadek 1 opisany przez Małpkę) 50% lub 100% - w przypadku aut osobowych używanych na cele mieszane (do działalności i prywatnie) przysługuje odliczenie 50% VAT, natomiast w przypadku aut używanych jedynie w działalności (potwierdzone szczegółową kilometrówką ze wskazaniem stanów licznika pojazdu, zgłoszeniem do US na VAT-26 i regulaminem używania auta w firmie) - możesz odliczyć 100% VAT. Wprawie VATu z tych paragonów wiele nie ma, ale jak już księgować to poprawnie
 15. Do Podatnik_Spec - na pewno warunek 50 km dotyczy paragonów za autostradę ? Zobacz rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur, par 3 pkt 4: "Faktura dokumentująca przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, powinna zawierać (...)" Moim zdaniem warunek odległości większej niż 50 km dotyczy biletów a nie paragonów za autostradę. Zatem jeśli paragon za autostradę spełnia pozostałę opisane przez Ciebie warunki (numer i datę wystawienia, imię i nazwisko albo nazwa podatnika itd) to można go traktować jak fakturę i tak księgować.
 16. Fox - masz możliwość odliczenia 50% VAT od nabycia paliwa a jesli jesteś na KPiR to samo ujęcie w kosztach zależy od tego w czy auto jest firmowe czy prywatne używane w działalności. W drugim przpadku trzeba dodatkowo prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, która wyznacza limit do którego można poniesione wydatki ująć w kosztach. Jeśli natomiast auto jest środkiem trwałym lub w leasingu operacyjnym - kilometrówki prowadzić nie trzeba i wszystke wydatki związane z pojazdem od razu trafią do kosztów.
 17. Ze względu na niską wartość wydatek można ująć bezpośrednio w kosztach. Dobrze, że masz świadomość ewentualnej konieczności poddania amortyzacji oprogramowania jako wartości niematerialnej i prawnej, ale obowiązek ten będzie w przypadku wartości co najmniej 3500 zł i planowanym użytku dłużej niż rok.
 18. Jeśli prowadzisz księgowość na KPIR to obowiązują Cię zapisy Rozporządzenia MF w sprawie prowadzenia KPIR. A tam widnieje zapis, że zakup towarów należy ująć w KPIR niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży (kiedy księgowość prowadzi się samodzielnie). Zatem zgodnie z przepisami księgowania należałoby dokonywać na bieżąco, jeszcze przed ich sprzedażą. Oczywiście przy prowadzeniu KPIR w jakimś programie elektronicznym zapisy w KPIR powinny być automatycznie układane chronologicznie, więc technicznie w razie potrzeby powinna być możliwość ujęcia zapisu wstecz, zgodnie z datą wystawienia faktury za zakup towaru.
 19. Pytanie czy tamtej firmie obojętne czy będziesz na VAT czy nie.. Jeżeli wartością ustaloną do wypłaty jest kwota netto (a więc w przypadku nievatowca rachunek na kwotę taką samą jak u vatowca kwota netto z faktury) to bardziej opłacalne będzie przejście na VAT. Faktycznie nie będziesz obciążony kwotą podatku VAT, bo o tyle więcej Ci zapłacą, a będziesz mógł od wydatków firmowych odliczyć VAT.
 20. Moim zdaniem nie- bo to bezsens, ale patrząc na literę prawa i to jak podpowiada KIP, to transakcję należy wykazać informacyjnie na VAT-9m, wpisując tylko podstawę opodatkowania a podatek 0 zł.
 21. Zakup oprogramowania jeśli jest przekazane w wersji elektronicznej (a nie wysłana płyta z USA do Polski)- to stanowi import usług. Do takiej transakcji trzeba naliczyć krajowy VAT. W tym celu można wystawić fakturę wewnętrzną i naliczyć odpowiednią stawkę (zwykle jest to 23%). W deklaracji VAT wykazuje to zarówno po stronie zakupu jak i sprzedaży, stąd transakcja będzie neutralna podatkowo.
 22. W imporcie usług nie ma znaczenia data wystawienia faktury, tylko okres którego dotyczy. Transakcja powinna zostać wykazana w rozliczeniu za wrzesień. Jeszcze zdążysz, bo VAT do 25-ego a na unijnej deklaracji VAT-UE importu usług się na szczęście nie wykazuje.
 23. Co do zasady zaliczka powinna zostać zaewidencjonowana na kasie tego samego dnia, w którym wpłynęła. Wiadomo jednak, że czasem nie ma takich możliwości. Jeśli sklep jest zamykany o 18-tej to nikt nie będzie ślęczał do północy sprawdzając czy czasem jakaś zapłata się nie pojawiała. Ta kwestia niestety nie jest opisana w żadnych przepisach. Wydawane były za to interpretacje indywidualne, w których stwierdzano, że przedsiębiorca w takim wypadku ma obowiązek nabicia wpłaty na kasę w momencie, w którym się o niej dowiedział. Co za tym idzie, można wprowadzić zapłatę w dniu następnym. Wyjątkiem jest przełom okresu rozliczeniowego- tu zaliczka musi koniecznie zostać wprowadzona tak by została wykazana do VAT w prawidłowym okresie, czyli kiedy wpłynęła.
 24. Przy zagubionej przesyłce dochodzi jeszcze kwestia towaru, który się w niej znajdował. Należy bowiem go wyksięgować z kol 10 kpir - towary, do 13- Pozostałe wydatki. Najlepiej na podstawie protokołu spisanego z Pocztą.
 25. 8,5% (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym)
×