Skocz do zawartości

boss

Użytkownicy
 • Zawartość

  93
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 1. Tak, analizie trzeba poddać nie tylko swoją działalności ale i firmy z którymi chce się współpracować. Jeżeli bowiem będą to głównie VAT-owcy - preferować będą współpracę z VAT-owcami.
 2. boss

  Auto z zagranicy

  Po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu sprzedaży czyli faktury vat-marża.
 3. Podatku płatnego w styczniu - czyli zaliczki za grudzień nie podwyższy ale za to może podwyższyć przy rozliczeniu rocznym. Wszystko zależy od wartości różnicy remanentowej czyli remanent początkowy - remanent końcowy. Dochód bowiem: powiększa się o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego a początkowego, jeżeli wartość remanentu końcowego > wartość remanentu początkowego; obniża się o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego a końcowego, jeżeli wartość remanentu końcowego < wartość remanentu początkowego.
 4. Amortyzację zawiesić koniecznie. A co do sprzedaży to nawet podczas zawieszenia przepisy dają prawo sprzedaży środków trwałych.
 5. W kosztach normalnie w kwocie netto, ale już dla celów VAT inaczej niż zwykłe faktury. Odwrotne obciążenie oznacza że zobowiązanym do opodatkowania zakupu jest nabywca a nie sprzedawca jak to jest przy zwykłych transakcjach. Oznacza to że na fakturze lub dodatkowym dokumencie powinno się doliczyć podatek VAT wg stawki właściwej dla danego wyrobu, a następnie w deklaracji wykazać zarówno po stronie VAT od sprzedaży poz 31 i 32 jak i po stronie "normalnych" odliczeń od zakupu.
 6. Wynika to głównie z tego, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych - koszty ujmuje się w roku którego dotyczą a jak nie jest możliwe na podstawie umowy (faktury) ich wyodrębnienie to należy wartość wydatku podzielić proporcjonalnie na okres którego dotyczy i zaliczać do kosztów zgodnie z tym wyliczeniem. Co dokładniej patrzący rozdzielają to na miesiące a co mniej dokładni z podziałem na lata.
 7. Jakby nie dawały nie byłoby tylu chętnych :D
 8. Wtedy kiedy faktura - koszt w kpir z datą wystawienia faktury - nieliczne odstępstwa od tego występują ale nie tu.
 9. Pamiętać trzeba, że premia będzie opodatkowana i oskładkowana...
 10. Czyli krótko mówiąc kasą nie muszą się martwić tylko Ci którzy sprzedają dla firm. Pozostali powinni zapoznać się z rozporządzeniem w sprawie zwolnień a szczególnie z załącznikiem - szczegółowo opisano przypadki zwolnień i co jest w danym przypadku podstawą/warunkiem zwolnienia. Dodatkowo przypominam tym co zaczynając działalność że owszem limit 20.000 zł ale dla nich liczony proporcjonalnie!!! Przy wysyłkowych uwaga na te płatności elektroniczne - urzędy co prawda coraz częściej traktują je jak banki ale wcale nie muszą bo w zwolnieniu wymieniono tylko pocztę, bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową a rozporządzenie było przecież nowelizowane pod koniec 2012 roku.
 11. Wartością początkową otrzymanego w darowiźnie środka trwałego będzie wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. Nie ma więc znaczenia ile rzecz była wcześniej warta.
 12. Można dokonać odliczenia o ile zakup sprzed założenia dg potwierdzony był fakturą. Ponieważ zwykle na tych fakturach nie ma numeru NIP niektórzy już po rozpoczęciu działalności składają noty korygujące dopisując NIP. Oczywiście w ogóle żeby odliczenie było możliwe zakup musiał być dokonany z przeznaczeniem wykorzystania go w celach zakładanej firmy i firma ta musi prowadzić sprzedaż opodatkowaną.
 13. Chyba że nie doszło w ogóle do transakcji? Czyli nie doszło do sprzedaży - usługa nie wykonana, towar nie wydany. Wtedy transakcja nie miała miejsca więc korekta - ale tu uwaga nie wystawia się "tak sobie po prostu" korekt, a jedynie jeżeli faktycznie nie doszło do sprzedaży.
 14. Decyzje z urzędu zwykle mają nadany swój numer i wszystkie informacje potrzebne aby uznać ją za dowód księgowy, więc w zasadzie nawet nie trzeba wystawiać DW. Tylko bezpośrednio do kolumny 13 w kpir.
 15. Jeżeli w umowie zlecenie była wzmianka o pracy poza miastem i zwrocie kosztów to zwrot kosztów diet do limitu wynikającego z przepisów MPiPS to nie trzeba oskładkowywać i opodatkowywać - korzystają ze zwolnienia
×