Ewa Szpytko

Eksperci
 • Zawartość

  68
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

O Ewa Szpytko

 • Tytuł
  Forumowicze
 • Urodziny

Informacje

 • Płeć
  Female
 1. W takim przypadku pod względem ulgi podatkowej dzieci liczone są jako pierwsze i drugie (nie uwzględniamy trzeciego na które ulga już nie przysługuje). Polecam broszurkę MF w kwestii rozliczenia ulgi na dzieci: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5900960/ULOTKA-ulga_na+dzieci_2017.pdf
 2. Chodzi o to co się składa na podstawę opodatkowania? Jeżeli tak to opisuje to ustawa o VAT: Art. 31. 1. Podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. 1a. W przypadkach, o których mowa w art. 12a ust. 4-6, podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest odpowiednio kwota, jaką nabywający jest lub byłby obowiązany zapłacić. 2. Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1, obejmuje: 1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku; 2) wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia. Podstawą jest więc sama należność za towar jak i np. koszty transportu. Przy księgowaniu więc całość traktujemy jako WNT nie tylko wartość zakupionych towarów ale też wspomniany tu np. koszt uboczny.
 3. Tak, mali podatnicy VAT i podatnicy rozpoczynający działalność mogą skorzystać z pomocy de minimis, która pozwala jednorazowo zamortyzować środki trwałe (KŚT 3-8 z tym że wyłączając samochody osobowe), których wartość przekracza 3500zł. Uwaga na limit: łączna wartość jednorazowej amortyzacji nie może przekroczyć 50.000 euro w danym roku podatkowym. Korzystając z pomocy de minimis warto złożyć wniosek do US o wydanie zaświadczenia o skorzystaniu z amortyzacji jednorazowej i w jakiej wysokości. Przyda się chociażby do kontrolowania limitu korzystania z pomocy.
 4. Pani koleżanka ma tutaj raję. Ponieważ zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 10 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Więc umowa z małżonkiem, a dokładnie rachunek nie będzie kosztem w Pani działalności.
 5. Tutaj już ubezpieczenie na życie nie może być traktowane jako koszt ponieważ nie spełnia definicji art. 22 ust.1
 6. Należałoby sporządzić protokół wycofania ze względu na zakończony okres przydatności i z pewnością należałoby dokonać korekty zapisów w KPiR przeksięgowując z 10 na 13. Czasem również zwraca się ten towar dostawcy, warto więc poczytać jeszcze Interpretacje na ten temat np. sygn. ILPB1/415-531/10-2/KŁ
 7. Proszę zwrócić uwagę na art. 19. ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim jest to przychód który należy opodatkować.
 8. Notę księgową podpina się pod fakturę której dotyczy natomiast podpisany drugi egzemplarz odsyła Pan do wystawcy noty. Nie dokonuje Pan księgowania noty ponieważ nota zmienia jedynie dane a nie wielkości.
 9. Jeżeli nie jest w stanie Pani przewidzieć ilości tych opłat i przez to nie są one zawarte jako składowa kompleksowej usługi za którą wystawia Pani fakturę przeniesienie opłat skarbowych dokonuje się właśnie notą księgową. Refakturowania się raczej w tym przypadku nie stosuje.
 10. Witam, szczególny moment powstania obowiązku podatkowego przy mediach dotyczy jedynie podatku VAT. Czyli do KPiR koszt mediów trafia zgodnie z datą wystawienia faktury natomiast do VAT zgodnie z data terminu płatności (art. 19 ust 13 oraz art. 86 ust. 10 pkt 3).
 11. Witam, oczywiście nie ma czegoś takiego jak stosowanie jednej stawki VAT w prowadzonej działalności. Stawka VAT bowiem zleży od charakteru danej czynności. Może więc zdarzyć się że na jednej fakturze będzie stawka 23% dla jednego produktu a dla drugiego 8%. To zgodne z prawem jeżeli oczywiście stawki faktycznie odpowiadają przepisom. Warto tu skorzystać z wyszukiwarki PKWiU z przyporządkowanymi stawkami np. http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkwiu/ ... m.html#D56
 12. Witam, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach: „stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego”. Stowarzyszenie (z wyłączeniem przypadku stowarzyszenia zwykłego) jest zatem osobą prawną ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym również konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości . Stowarzyszenia są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z tą ustawą, ale z uwzględnieniem odrębności i uproszczeń przewidzianych w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie może Pan zatem prowadzić KPiR ani Ewidencji przychodów. Prowadząc stowarzyszenie należy prowadzić pełną księgowość.
 13. Witam, w przypadku świadczenia usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanych w całości ze środków publicznych świadczenie to podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z Art. 43. ust. 1 pkt 29 Ustawy o VAT. Czyli zwolnienie ze względu na charakter usługi :arrow: wystawia Pani fakturę ze stawką ZW
 14. Jeżeli ma Pani pracowników to jak najbardziej wydatki takie mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Również jeżeli przyjmuje Pani klientów to zwyczajowy poczęstunek kawą, herbatą, wodą mineralną tolerowany jest jako koszt uzasadniając że nie nosi znamion reprezentacji. Proszę zajrzeć na przykładową interpretację: http://www.podatki.biz/interpretacje/0166360.txt Natomiast oczywiście jeżeli nie ma Pani pracowników i nie przyjmuje w biurze klientów to wydatek związany z zakupem kawy czy herbaty traktuje się jako wydatek prywatny nie zaliczany do kosztów.
 15. Przypominam, że limit 40 tys zł oraz okres dwóch miesięcy na założenie kasy przysługuje przedsiębiorcom w kolejnych latach działalności natomiast dla pierwszego roku prowadzenia limit wynosi 20 tys. zł i prawo do zwolnienia traci się tutaj już z chwilą jego przekroczenia. Także proszę mieć to na uwadze.