Skocz do zawartości

M. Nowicka

Użytkownicy
 • Zawartość

  19
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 1. Odpis zawiadomienia dołącza się do części B akt osobowych. Odpis usuwa się po roku nienagannej pracy - kara ulega anulowaniu. Karę można anulować wcześniej, jeżeli przełożony uzna to za stosowne lub na wniosek związków zawodowych reprezentujących pracownika.
 2. M. Nowicka

  ekwiwalent

  Do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy stosowany jest współczynnik ekwiwalentu ustalany na każdy rok kalendarzowy oddzielnie. Wyraża on przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w danym roku. Przy wyliczeniu wysokości ekwiwalentu stosuje się współczynnik obowiązujący w roku wypłacania ekwiwalentu, nawet jeżeli jest to urlop przeniesiony z roku poprzedniego. Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę i stosowany jest wskaźnik dotyczący roku, w którym to prawo nabył. Wynagrodzenie stałe uwzględnia się w wysokości z miesiąca nabycia prawa do ekwiwalentu. Jeżeli stosunek pracy kończy się w trakcie miesiąca, to w podstawie wymiaru ekwiwalentu należy uwzględnić pełne miesięczne wynagrodzenie, a nie jego część ustaloną do faktycznego okresu zatrudnienia. Zmienne składniki wynagrodzenia (premie, prowizje) uwzględnia się za okresy nieprzekraczające miesiąca, wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzający miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu uwzględniane są w średniej wysokości z tego okresu. Wypłaty za okresy dłuższe niż miesiąc uwzględniane są również w średniej wysokości, ale z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. Przy zaległych 3 dniach niekorzystanego urlopu, obliczenie wygląda następująco: 1. Podstawa obliczenia ekwiwalentu 1680,00 zł 2. Podstawę należy podzielić przez współczynnik 1680,00 zł / 20,83 = 80,65 zł następnie wynik podzielić przez dobową normę czasu pracy 80,65 zł / 8 = 10,08 zł 3. Ekwiwalent za 1 godzinę urlopu należy pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanych dni niewykorzystany urlop - 3 dni po 8 godzin 10,08 zł x 24 godziny = 241,92 zł → kwota do wypłaty
 3. Za pracę w niedziele i święta przysługuje wyższa stawka wynagrodzenia.
 4. Za pracę w niedziele i święta przysługuje wyższa stawka wynagrodzenia.
 5. Wystarczy dopłacić różnicę kwot. Policz różnicę z każdego skadki: społecznej, zdrowotnej i na FP (jeżeli płacić duży ZUS) i różnice kwot, przelej na odpowiednie konta ZUS z zaznaczeniem, że dotyczy deklaracji 01 01l2014. Będą to niewielkie kwoty, więc pewnie nie wyjdą odsetki, ale na wszelki wypadek lepiej sprawdzić.
 6. Pracownik, który ukończył 50 rok życia, korzysta w czasie trwania stosunku pracy z wynagrodzenia chorobowego (finansowanego przez pracodawcę) oraz zasiłku chorobowego (z ZUS) na takich samych zasadach jak inni pracownicy - również gdy ta osoba pobiera emeryturę. Wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę jest za 14 dni choroby w roku kalendarzowym, natomiast od 15 dnia niezdolności do pracy z tytułu choroby, pracownik otrzymuje z ZUS zasiłek chorobowy. By pracownik otrzymał z ZUS zasiłek chorobowy, należy złożyć do ZUS druk Z-3: zaświadczenie płatnika składek, na którym wykazywany jest okres pobierania wynagrodzenia chorobowego. Druk można otrzymać w każdym oddziale ZUS lub pobrać ze strony: http://zus.pl/pliki/formularze/Z-3.pdf Do druku należy dołączyć oryginał zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA), a w dokumentach zostawić kserokopię: zwolnienia i Z-3.
 7. Zatrudnienie na umowę o pracę nie ma tutaj znaczenia. Ulga dla osób rozpoczynających działalność rozpoczyna się z datą rozpoczęcia działalności, nie z datą rozpoczęcia płacenia składek i mimo że składkę z marzec 2012 opłacał za Pana pracodawca, Pan już wtedy prowadził działalność, czyli ulga już przysługiwała. Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności przez okres 24 pełnych miesięcy, mają prawo do płacenia obniżonych składek ZUS. Jeżeli więc rozpoczął Pan działalność z dniem 1 marca 2012 roku ostatnią preferencyjna składkę płaci Pan za luty 2014 (od 1 marca obowiązują Pana pełne składki ZUS). Jednak jeżeli działalność została rozpoczęta 10 marca, wtedy składki w pełnej wysokości obowiązują Pana dopiero od 1 kwietnia, a za marzec płacona jest jeszcze składka preferencyjna, gdyż prawo do płacenia niższych składek obejmuje pełne 24 miesiące. Po upływie tego terminu należy w ZUS zmienić kody tytułu ubezpieczenia z "małego ZUSu" na "duży ZUS". Polecam artykuł na ten temat: http://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-dla-nowych-firm http://poradnik.wfirma.pl/-przejscie-z- ... tandardowe
 8. Czy mogę odliczyć tusz do drukarki jak nie wprowadzona jest drukarka do firmy była zakupiona przed założeniem firmy.
 9. zadzwoń do US najlepiej, bo to kwestia sporna. I daj znać, czego się dowiedziałeś
 10. czasami sprzedawca mówi, że wysłał i dochodzą po dwa trzy miesiące :/
 11. Dzięki za odpowiedzi przeczytałam w jakimś artykule, że muszę tą część mieszkania wrzucić na ŚT, żeby remont wrzucić w koszty. Spotkaliście się z takim czymś? Zgłupiałam całkiem
 12. Ja chętnie skorzystam z takiej myjni :)
 13. Witam wszystkich, mam taki problem, założyłam działalność we wrześniu 2010, do kiedy dotyczy mnie obniżony ZUS? Tzn od kiedy muszę zapłacić całą składkę i czy zgłaszać to do ZUS?
 14. witam, mam działalnośc prowadzoną w domu (wydzielony pokój, obliczona proporcja). mogę wrzucić w koszty remont mieszkania (oczywiście proporcjonalnie do powierzchni uzytkowanej na cele działalności)? Czy są jakiś ograniczenia?
×