Skocz do zawartości

Patryk

Użytkownicy
 • Zawartość

  25
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 1. W takiej sytuacji nic nie należy składać. Jeśli korzystasz z jakiegoś programu, to pewnie masz w nim mechanizm do wyliczania zaliczki, więc wszystko jest zanotowane. Jeśli nie, to można ręcznie dokonać wyliczeń. Ale i tak wszystkie wyliczenia zostaną dokonane na zakończenie roku podatkowego za pomocą rocznego PIT.
 2. Ze środkami trwałymi mamy do czynienia wtedy, kiedy sprzęt ma wartość co najmniej 3500 zł i planowany okres jego użytkowania to przynajmniej rok. Co ważne, aby sprzęt mógł stać się środkiem trwałym, musi być kompletny, zdatny do użytku, a przedsiębiorca musi być jego właścicielem albo współwłaścicielem. Wyposażenie to natomiast sprzęt, którego wartość przekracza 1500 zł, ale które ma być wykorzystywane w firmie przez okres krótszy niż rok. Natomiast inne wydatki, które nie spełniają powyższych warunków, powinno się - co do zasady - księgować jako pozostałe wydatki, po prostu do 13 bez uwzględniania w ewidencjach.
 3. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie wskazano w przepisach obowiązku posiadania konta firmowego. Dlatego też taka pomyłka nie jest błędem - nie ma konieczności dokonywania przelewów z konta firmowego na prywatne czy odwrotnie. Natomiast należy pamiętać, że konto firmowe to duża wygoda w kwestii księgowania przychodów i kosztów bankowych. Odsetki, prowizje bankowe etc. powinno się ujmować w KPiR, kiedy pochodzą one tylko z firmowych transakcji wystarczy je podsumować i ująć. Jednak w przypadku posiadania jednego konta dla celów prywatnych i firmowych konieczne jest prześledzenie, które koszty i przychody dotyczą transakcji firmowych - jeśli nie jest możliwe ustalenie tego wprost, należałoby dokonać rozliczenia proporcjonalnego. W przypadku tej pomyłki musisz się zatem tylko upewnić, czy nie wynikły z tego jakieś koszty, które można zaliczyć do firmowych :)
 4. Sprzedaż towarów na rzecz kontrahenta z UE należy udokumentować fakturą - zgodnie z polskimi przepisami. Jako stawkę podatku VAT należy wprowadzić 0% (jeśli obie strony są podatnikami podatku VAT UE). Natomiast dla celów dokumentacji wewnętrznej firmy konieczne jest udokumentowanie wywozu towarów. Jeśli towar jest przekazywany spedytorowi, to w takim przypadku dokumenty otrzymane od niego będą stanowiły podstawę dowodową, że towary zostały wywiezione. Jeśli to sprzedawca przewozi towar albo nabywca po niego przyjeżdża, należy samodzielnie wystawić dokument. Powinien on zawierać: imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy siedziby działalności gospodarczej sprzedawcy i nabywcy, adres, pod który są przewożone towary, określenie towarów i ich ilości, potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę, rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary.
 5. Prowadząc działalność w części lokalu, także koszty należy księgować proporcjonalnie - całą ich kwotę należy podzielić proporcjonalnie, na podstawie stosunku powierzchni służbowej do mieszkalnej. Koszty należałoby księgować jako dowody wewnętrzne, przy czym faktury też w dokumentacji należy przechowywać. Co do VATu, jeśli jesteś czynnym podatnikiem, to także proporcjonalną jego kwotę można sobie odliczyć. Jeśli korzystać ze zwolnienia, to proporcję wyliczasz po prostu z kwoty brutto.
 6. Faktura wystawiona przez podmiot z USA - mimo że w polskiej walucie i w złotówkach - powinna być traktowana jako import towarów/usług. W przypadku Fotolii, w której nabywane są zdjęcia w postaci elektronicznej, należałoby taką transakcję uznać za import usług z USA.
 7. Wskazane dowody to raczej za mało, żeby udokumentować poniesiony wydatek jako koszt uzyskania przychodów. Należałoby się postarać o jakąś umowę albo inny tego typu dokument. Powinien on zawierać informacje, wykazane w par. 12 ust. 3 pkt. 2 rozporządzenia MF, czyli: wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwy adresy), uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, datę wystawienia dowodu, datę dokonania operacji gospodarczej (o ile różni się od daty wystawienia), przedmiot operacji gospodarczej, jego wartość i ilościowe określenie jeśli jest wymierny w jednostkach naturalnych, podpisy osób uprawnionych do prawidłowego dokumentowania operacji chodzi. Ponadto dowód powinien posiadać numer, aby mógł zostać powiązany z zapisani księgowymi. Jeśli sprzedawcą jest firma, warto się zwrócić o wystawienie faktury.
 8. W takim przypadku istotne są kwoty z dnia wystawienia faktury oraz z dnia wpływu należności na konto. Moment wymienienia waluty z obcej na polską nie ma znaczenia dla obliczania różnic kursowych. W obu przypadkach - zarówno wystawiania faktury, jak i otrzymania wpływu na konto walutowe, należałoby przyjąć średni kurs NBP z dnia poprzedzającego zdarzenie - wystawienie faktury i wpływ. W przypadku konta złotówkowego (gdzie wprawdzie nie trzeba dokonywać przeliczenia, bo robi "się samo" dzięki bankowi) brany pod uwagę jest kurs przyjęty przez bank w dniu wpływu.
 9. Przeliczenia należy dokonać na podstawie kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Jeśli wartość wyjdzie inna, niż wartość rzeczywiście opłacona, konieczne będzie także zaksięgowanie różnic kursowych.
 10. Do kosztów uzyskania przychodów w przypadku nabycia samochodu osobowego można zaliczyć maksymalnie równowartość 20 000 euro. Zatem w tym przypadku nie będzie można zaliczyć do kosztów całej wartości pojazdu, tylko ograniczoną kwotę po przeliczeniu na złotówki (z dnia poprzedzającego wystawienie faktury). Przy samochodzie o tej wartości należy pamiętać także o ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów polisy AC - w tym przypadku można zaliczyć do kosztów tylko część proporcjonalnie przypadającą na wartość samochodu zaliczoną do kosztów. Takie ograniczenie nie obowiązuje w przypadku ubezpieczenia OC.
 11. Sprzedając samochód będący środkiem trwałym w firmie powinieneś wystawić fakturę. Jeśli jesteś VAT-owcem, konieczne będzie opodatkowanie takiej sprzedaży stawką 23 proc. VAT - od tego roku sprzedaż środków trwałych jest zwolniona z VAT wyłącznie wtedy, gdy przy zakupie nie miałeś prawa do odliczenia podatku oraz jeśli auto było wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania (co - zakładam - jest raczej niemożliwe, jeśli jesteś VATowcem. Dodatkowo sprzedaż środka trwałego jest traktowana jako przychód z działalności, zatem podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. w KPiR trzeba to ująć w kolumnie 8, jako inne przychody. Nie ma znaczenia, czy sprzedajesz auto osobie fizycznej - dla niej umowa kupna-sprzedaży a faktura mają właściwie takie samo znaczenie.
 12. Jeśli dokonywane jest refakturowanie - czyli generalnie przepisanie faktury pierwotnej - to na refakturze powinna znaleźć się taka stawka VAT, jak widniejąca na fakturze pierwotnej. Jeśli chodzi o usługę hotelową, to powinno się wprowadzić wartość 8% VAT. Powyższa zasada obowiązuje w sytuacji, kiedy usługa hotelowa była świadczona w naszym kraju. Gdyby chodziło o hotel znajdujący się poza granicami Polski. Zgodnie z przepisami (art. 28e ustawy o VAT) miejscem świadczenia usługi hotelowej jest miejsce położenia nieruchomości, a usługa taka opodatkowana jest w miejscu świadczenia usługi. Zatem w sytuacji, gdyby hotel znajdował się w UE poza Polską, to na fakturze nie będzie wykazany podatek - i nie należy go ujmować na refakturze.
 13. No nie jestem w sumie przekonany, żebyś mogła to zrobić - bo to troszkę zahacza o reprezentację, a koszty reprezentacji kosztami uzyskania przychodu być nie mogą. Nie wiem, jak uzasadnić związek obrazu lub kwiatka z przychodem - że ludzie będą lepiej się czuli?... nie przy naszych US Jeśli koniecznie chcesz, to może idź po prostu do US i się zapytaj, jak się na to zapatrują, albo zwróć się o wydanie interpretacji. I daj znać, jak poszło :)
 14. Jeśli nie wiesz, kiedy towar dojdzie do klienta, nie wpisujesz daty sprzedaży - w przepisach jest, że należy ją uwzględnić jeśli różni się ona od daty wystawienia faktury i jeśli jest określona. Zatem, jeśli nie jest - to nie wpisujesz. Potem możesz obie opisać na fakturze datę dostarczenia, a najlepiej to od kuriera czy z poczty mieć jakieś potwierdzenie, kiedy przesyłka doszła.
 15. Jeśli to jest firmowe konto i firmowe środki, to musisz to uznać za przychód. Wpisujesz sobie do KPiR do 13 kolumny, wystawiasz DW i podpinasz wydruk z konta. Nawet jak masz kilka groszy to jest przychód - w końcu żeby KPiR była rzetelna, to musisz wpisać wszystko co się w Twojej firmie zdarzyło - no chyba że t obędą koszty zmniejszające podatek, wtedy to wszystko nie jest już tak ważne.... :)
×