Skocz do zawartości

Paullina

Użytkownicy
 • Zawartość

  30
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 1. Paullina

  przekazanie towaru

  W przypadku przekazania towarów handlowych do firmy żony należy sporządzić protokół przekazania z wyszczególnieniem na kwotę netto, podatek VAT, kwotę brutto. Nie należy wystawiać faktury, ale w związku z tym iż odliczył Pan podatek VAT przy zakupie towarów, wówczas to przekazanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Co do zasady przekazanie składników majątku między firmami małżonków, którzy mają wspólność majątkową nie wywoła powstania przychodu. Żona nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT jeśli towary handlowe będą przekazane.
 2. Gdy faktura wystawiona jest w złotówkach a płatność następuję w Euro, w takim przypadku przy otrzymaniu zapłaty nie powstaną różnice kursowe, lecz wystąpi nadpłata lub niedopłata. U ciebie wystąpiła niedopłata, nie jest to uznawane za koszt podatkowy, nie można tego rozliczyć,skontaktuj się z klientem z prośbą o dopłatę do faktury.
 3. Cześć. Jeśli samochód ma być wykorzystywany zarówno w prowadzonej działalności jak i prywatnie wówczas nie należy zgłaszać samochodu (umowy) do urzędu skarbowego na druku VAT-26
 4. Sprzedając towary dla osób prywatnych nie nabijam ich na kasę korzystam ze zwolnienia gdyż wszyscy klienci płacą na konto bankowe. Zastanawia mnie jedna czy jeśli bym chciała sprzedawać np. biżuterię to czy dalej mogę korzystać z takie zwolnienia jeśli również były by tylko przelewy za towar, taka biżuteria podlegałaby ewidencji na kasie według przepisów? chodzi o to który przepis jest ważniejszy. Pomóżcie
 5. Hej. Zakupu samochodu osobowego o kosztach powyżej 20 tys euro, gdzie użytkujesz krócej niż rok możesz zaliczyć w całości do kosztów, nie ma żadnych ograniczeń. Ograniczenie stosuje się tylko, wtedy gdy samochód jest środkiem trwałym firmy i ma ono zastosowanie do odpisów amortyzacyjnych. Zakup samochodu należy zaksięgować jako zakup wyposażenia. Niestety jeżeli użytkuje się w działalności gospodarczej samochód osobowy, który nie jest środkiem trwałym, wszelkie wydatki związane z bieżącą eksploatacją mogą być rozliczane na podstawie limitu z kilometrówki. A więc należy prowadzić o ewidencję przebiegu pojazdów do niego.
 6. Aby wydatki na imprezę integracyjną zaliczyć do kosztów należy pamiętać o uzyskaniu odpowiedniego dokumentu zakupu na wszystkie poniesione koszty oraz aby z posiadanej dokumentacji jasno wynikało, że koszty poniesiono w celu integracji pracowników. Na wypadek kontroli, warto załączyć plan imprezy, listę obecności itp. dokumenty, które będą potwierdzały, że zdarzenie to było skierowane tylko i wyłącznie do pracowników. Jest możliwość odliczenia podatku VAT w całości jeśli impreza integracyjna jako całość stanowi kompleksową usługę. W przypadku, gdy faktury jakie otrzymasz będą za usługi noclegowe lub gastronomiczne, to wówczas nie można odliczyć podatku VAT i księguje się je w kwocie brutto.
 7. Jeśli prowadzisz sprzedaż wysyłkową a paczka wraz z fakturą wróciła do ciebie (klient nie odebrał przesyłki) możliwe jest anulowanie faktury. Pamiętaj, że anulowaną fakturę należy przechowywać w dokumentacji księgowej z odpowiednią adnotacją, że została unieważniona. Anulowana faktura nie podlega księgowaniu w ewidencjach.
 8. Wydatki na zakup paliwa za granicą jeśli nie będziesz ubiegał się o zwrot podatku VAT z zagranicy należy księgować w kwocie brutto bez odliczenia podatku VAT. W przypadku gdybyś chciał ubiegać się o zwrot VAT jeśli zostanie on zwrócony na twoje konto a wydatki zaksięgowałeś w kwocie brutto wówczas będzie on twoim przychodem i należy go wykazać w kolumnie 8 KPiR.
 9. Nie możesz tej kwoty nadpłaty doliczyć do faktury, bo to nie jest żadna sprzedaż. Najlepszym rozwiązaniem jest zwrot nadpłaty na konto klienta. Możesz również wystawić fakturę zaliczkową na poczet przyszłych zamówień jeśli jest to stały klient i będzie dokonywał zakupu towaru ponownie.
 10. Wydatek na wykup polisy gwarancyjnej można ująć w kosztach firmowych. Jednakże wartość jaką można ująć zależy od metody rozliczania kosztów: metoda kasowa (uproszczona) – można zapłacone ubezpieczenie w koszty ując jednorazowo w dacie zawarcia polisy, metoda memoriałowa - wartość polisy należy podzielić proporcjonalnie na okresy których dotyczy, a więc na te dwa lata, w sumie to 3 lata podatkowe Więcej przeczytasz tutaj: http://poradnik.wfirma.pl/-sposoby-ujmowania-kosztow-w-kpir-metoda-uproszczona-i-memorialowa
 11. Jeśli komputer jest poniżej wartości 3500 zł można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
 12. Jeżeli badanie techniczne pojazdu było wykonane w celu dopuszczenie samochodu do użytkowania wówczas zwiększa ono wartość początkową środka trwałego
 13. I oczywiście musisz mieć paragon z kasy, który klient jest zobowiązany zwrócić jeśli dokonuje zwrotu towaru
 14. Jeżeli chodzi ci o remanent, który sporządza się na koniec roku podatkowego to nie musisz go sporządzać, ale należy napisać oświadczenie o zerowym remanencie i wprowadzić go do KPiR z datą 31 grudnia 2015 jako remanent końcowy - będzie on również remanentem początkowym roku 2016 na dzień 01.01.
 15. Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis jest dostępna m.in. dla małych podatników, o ile nie został przekroczony limit jednorazowej amortyzacji. Można zastosować jednorazową amortyzację do środków trwałych zaliczonych grupy 3-8 Klasyfikacji z wyłączeniem samochodów osobowy. Pamiętaj, że aby skorzystać z pomocy de minimis należy złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o przyznanie tej pomocy.
×