Skocz do zawartości

Adam_am

Użytkownicy
 • Zawartość

  14
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

O Adam_am

 • Tytuł
  Początkujący

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

 1. Zwolnieni z wpłat na PFRON zwolnieni są: Pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi min 6% Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi. Pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość, Placówki dyplomatyczne i urzędy konsularne, przedstawicielstwa i misje zagraniczne.
 2. Jeżeli pracownik przedstawi oryginał aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP, które odbył u poprzedniego pracodawcy uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla obecnego stanowiska pracy, zaświadczenie to jest ważne, a jego kopia powinna zostać włączona do akt osobowych pracownika.
 3. Adam_am

  praca w czasie L4

  Jeżeli zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom w ZUS, nie należy przekazywać do ZUS zwolnienia chorobowego, gdyż osoba ta nie ma prawa do otrzymania zasiłku chorobowego.
 4. Deklaracje PIT-11 w formie elektronicznej należy przekazać do właściwego dla pracownika urzędu skarbowego do końca lutego. Również pracownikowi należy przekazać deklarację do końca lutego. Pracownik w terminie do końca lutego powinien również otrzymać "informację roczną dla osoby ubezpieczonej". Termin na przekazanie do urzędu skarbowego papierowej wersji deklaracji PIT-11 minął 1 lutego 2016 r. przy czym możliwość złożenia deklaracji w formie papierowej mają tylko Ci płatnicy, którzy rozliczają do 5 osób.
 5. Możesz złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w pierwszym dniu pracy po powrocie z macierzyńskiego. Jest ono traktowane jako wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi odpowiednio 2 tygodnie, 1 miesiąc lub 3 miesiące w zależności od stażu pracy u danego pracodawcy. Pracodawca w okresie wypowiedzenia, może Cię skierować na urlop wypoczynkowy. Jeżeli w czasie wypowiedzenia, nie wykorzystasz całego przysługującego Ci urlopu, wówczas pracodawca musi wypłacić ekwiwalent za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego w dniu rozwiązania umowy o pracę.
 6. Na wniosek pracownika możesz udzielić urlopu bezpłatnego, nawet jeżeli pracownik ma niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Z przepisów nie wynika wymóg wykorzystania w pierwszej kolejności bieżącego urlopu wypoczynkowego, a dopiero po jego wyczerpaniu udzielenia urlopu bezpłatnego.
 7. Tak, urlop bezpłatny trzeba wykazać na raporcie ZUS RSA z kodem nieobecności 111
 8. Płatnik składek ma obowiązek przekazać informację o składkach ubezpieczonym raz w roku - do dnia 28 lutego, za rok poprzedni. Dane muszą być przedstawione w podziale na poszczególne miesiące. Jeżeli na bieżąco, co miesiąc, przekazywałaś pracownikowi dane zawarte w imiennych raportach miesięcznych, można uznać, że obowiązek został dopełniony i nie trzeba dodatkowo przekazywać informacji rocznej.
 9. Nie, chyba że okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego wynosi u pracownika co najmniej 10 lat i pomiędzy okresami nie nastąpiła przerwa 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym, albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Pracownik może także nabyć prawo do wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia, gdy ubezpieczony: jest absolwentem szkoły lub szkoły wyższej, który został objęty ubezpieczeniem chorobowym (lub przystąpił do tego ubezpieczenia) w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,stał się niezdolny do pracy na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy (wówczas pracownik otrzyma zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego),podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu, który posiada wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,jest posłem lub senatorem, który przystąpił do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.Jeśli pracownik nie spełnia powyższych warunków, wtedy dni choroby przypadające w pierwszych 30 dniach ubezpieczenia chorobowego, należy uznać za nieobecność usprawiedliwioną bez zachowania prawa do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego, a wynagrodzenie chorobowe/zasiłek chorobowy należy wypłacić od 31 dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.
 10. Dofinansowanie należy zaksięgować w pozostałe przychody - w kolumnę 8 księgi przychodów i rozchodów z datą wpływu refundacji na konto.
 11. W sieci jest sporo kalkulatorów odsetkowych, gdzie można sprawdzić kwotę odsetek, np. tutaj: http://poradnik.wfirma.pl/kalkulator-odsetek-ustawowych Odsetki musisz opłacić łącznie z zaległymi składkami za dany okres. Jeżeli od zaległości z tytułu składek, wyliczona kwota odsetek jest niższa niż 6,60 zł (kwota ustalona ustawowo), wtedy odsetek się nie płaci.
 12. Adam_am

  Dwutygodniowy urlop

  Urlop pracownika - przysługujący mu limit, co do zasady powinien być nieprzerwany, czyli wykorzystany w całości jednorazowo. Urlop pracownika można podzielić na części, jeżeli pracownik złoży wniosek o podział na części oraz co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracodawca powinien odmówić propozycji podziału urlopu pracownika na mniejsze części, niż przewidziane przepisami Kodeksu pracy. W przypadku Twojego pracownika możliwe jest wykorzystanie 14 kolejnych dni odpoczynku, dlatego nie powinnaś się zgodzić na podział limitu 10 dni na części, a udzielić go jednorazowo, tak by pracownik miał zapewnione 14 kolejnych dni odpoczynku.
 13. Lista obecności to nie to samo do ewidencja czasu pracy. Ewidencję czasu pracy prowadzi się dla celów prawidłowego ustalenia przysługującego pracownikowi wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z wykonywaniem umowy o pracę. Trzeba wyszczególnić w niej godziny pracy w poszczególnych dobach, w tym pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Zapisuje się w niej także czas przebywania na urlopie czy inne nieobecności.
×