Skocz do zawartości

Stokrotka

Użytkownicy
 • Zawartość

  11
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

O Stokrotka

 • Tytuł
  Początkujący
 1. Jeśli w umowie o pracę zawierałeś termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, należy przygotować porozumienie ( aneks ) lub wypowiedzenie zmieniające. Będzie to konieczne ze względu, iż każda ewentualna zmiana w treści umowy o prace powoduje obowiązek wprowadzenia zmiany do jej zapisów.
 2. Twój pracownik powyższe zdarzenie powinien Ci zgłosić w ciągu 7 dni od okoliczności powodujących konieczność zgłoszenia członka rodziny. Jeśli informację od pracownika, uzyskałeś dopiero na dniach, w tej sytuacji, należałoby zgłosić córkę pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego n druku ZUS ZCNA z dniem rozpoczęcia kształcenia. Lecz dla NFZ-etu ta data nie będzie rozstrzygająca, czy córka pracownika od tej daty ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze względu, iż członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń z Funduszu od dnia dokonania faktycznego zgłoszenia na tym druku. Gdy dokonasz zgłoszenia, dobrze by było, gdyby pracownik potwierdził w NFZ-ecie, faktyczną datę objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym swej córki.
 3. Każda zawarta umowa zlecenie będzie podlegała zgłoszeniu do ubezpieczeń na osobnym druku zgłoszeniowym. W zależności od rodzaju ubezpieczeń jakim będzie podlegała dana umowa, będzie to ZUS ZUA bądź ZUS ZZA.
 4. Stokrotka

  Dawca krwi

  W tej sytuacji pracownikowi generalnie udzielasz zwolnienia od pracy, tego typu zwolnienie zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Jeśli twój pracownik jest krwiodawcą i czas oznaczony przez stację krwiodawstwa na oddanie krwi oraz przeprowadzenie zaleconych przez nią badań musi się odbyć w czasie pracy to na ten czas pracownik jest zwolniony ze świadczenia pracy i jednocześnie zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 5. Dokonując dwóch wypłat wynagrodzenia w jednym miesiącu dla tego samego pracownika z którym zawarto jedną umowę o pracę, koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć w miesiącu 111,25 zł lub 139,06 zł. W pojedynczej wysokości należy również zastosować kwotę zmniejszającą podatek. W drugim wynagrodzeniu nie uwzględniasz kosztów uzyskania przychodów jak również kwoty zmniejszającej podatek. Będziesz mieć w tym miesiącu różnicę w wynagrodzeniach do wypłaty.
 6. Jako pracodawca nie masz narzuconego takiego obowiązku. Natomiast w sytuacji, w której to pracownik wnioskuję do ciebie ( żąda ), wydania dokumentacji na jakiej podstawie została naliczona pensja, jesteś jednak zobowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie, a także regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy i wyjaśnić ich treść. Nie ma przeciwwskazań abyś pomimo braku obowiązku przekazywał comiesięcznie, zainteresowanym paski ich płac.
 7. Abyś otrzymała zasiłek macierzyński za cały okres macierzyńskiego musisz dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przed planowanym pójściem na urlop macierzyński: wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu - twoim przypadku za okres przed porodem, druk Z-3B, do przyznania zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu dla ubezpieczonego niebędącemu pracownikiem wymagane jest dodatkowo oświadczenie ubezpieczonego o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego.
 8. Możesz skorzystać z takiej możliwości. Tylko musisz pamiętać, że jest to maksymalnie 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu.
 9. Zakres danych na informacji o składkach musi być zgodny z wymogami określonymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Nie ma odgórnie narzuconego wzoru formularza do przekazania ubezpieczonemu informacji miesięcznej. Jeśli paski płac spełniają te wymogi, powinny być one honorowane. W razie czego na stronie ZUS jest udostępniony druk do wypełnienia informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej.
 10. Jeśli jako przedsiębiorca terminowo opłacasz składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nieprzerwanie przez okres ponad 90 dni, wówczas w przypadku choroby masz prawo do zasiłku chorobowego. Do chwili wydania przez ZUS decyzji stwierdzającej prawo do zasiłku chorobowego lub wypłaty tego zasiłku, opłacasz składki ZUS tak, jakbyś nie posiadał prawa do zasiłku , czyli opłacając składki w pełnej wysokości jakie Cię obowiązują. Natomiast, gdy nie masz prawa do zasiłku, uniemożliwia to pomniejszenie deklaracji rozliczeniowej za okres choroby i tym samym nie możesz pomniejszyć składek za jej okres.
 11. Pracownik, który choruje, powinien dostarczyć zaświadczenie lekarskie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Reguła obniżania świadczenia chorobowego nie dotyczy wynagrodzenia za czas choroby. Obniżany jest wyłącznie zasiłek chorobowy, jeśli zaświadczenie było dostarczone po terminie. W tej sytuacji, pomimo dostarczenia zwolnienia lekarskiego po terminie, nie ma możliwości obniżenia wynagrodzenia chorobowego za okres absencji chorobowej.
×