Skocz do zawartości

Karolcia

Użytkownicy
 • Zawartość

  7
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe reguluje powyższe kwestie. Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zostały wyłączone ( § 2 ust. 1 pkt 6 ): wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków, artykuły spożywcze, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych. Należy nadmienić, że możliwość skorzystania z powyższego zwolnienia w przypadku wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, musi wynikać z przepisów o bhp. Jeśli pracodawca wypłaca swym pracownikom ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej a ten obowiązek nie wynika po stronie pracodawcy z przepisów bhp, wypłacone świadczenia należy doliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia.
 2. Jeśli urlop wypoczynkowy wypadł na przełomie następujących po sobie miesięcy, to nie zawsze konieczne będzie oddzielne obliczanie wynagrodzenia urlopowego za części każdego miesiąca. Zasada wyliczenia podstawy pozostaje niezmieniona, tzn. ustala się ją z trzech lub maksymalnie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Natomiast, gdy w drugim miesiącu, czyli w czasie korzystania z odpoczynku, dojdzie do zmiany warunków wynagrodzenia, należy wykonać odrębne obliczenia dla miesięcy, kiedy nastąpiły zmiany.
 3. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który prócz płacy zasadniczej otrzymuje prowizję od uzyskanej sprzedaży w ramach pracy jaką wykonuje, generalnie takie wynagrodzenie nie jest zwolnione ze składek czy podatku dochodowego.
 4. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, musisz go skierować na badania kontrolne. Takie badania przeprowadzane są z powodu choroby, gdzie pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Głównym celem tych badań jest ustalenie zdolności do ponownego wykonywania pracy przez pracownika na dotychczasowym stanowisku.
 5. W tej sytuacji, powinnaś dokonać wypłaty wyrównania w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia. Nie powoduje to jednak konieczności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych korygujących. Dla rozliczenia składek i podatku ważny jest bowiem moment wypłaty wynagrodzenia (lub postawienia go do dyspozycji pracownika). W związku z tym, kwotę wyrównania wynagrodzenia ty jako pracodawca uwzględnisz w podstawie wymiaru składek za miesiąc, w którym dokonasz jego wypłaty. Zwróć uwagę, że wraz z wypłatą zaległego wynagrodzenia pracodawca jest zobowiązany do zapłaty odsetek w ustawowej wysokości za okres, w którym pozostawał w zwłoce. Odsetki wypłacone od zaległego wynagrodzenia nie podlegają opodatkowaniu. Oznacza to, że jako pracodawca, dokonujący wypłaty zaległych wynagrodzeń wraz z odsetkami, powinnaś pobrać zaliczkę na podatek dochodowy wyłącznie od kwoty wynagrodzenia. Ponadto należne odsetki nie podlegają oskładkowaniu. Ważnym aspektem jest również, że jeżeli pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia, to co do zasady, pracownik na podstawie przepisów kodeksu cywilnego ma możliwość domagać się odsetek za czas opóźnienia.
 6. Minimalne wynagrodzenie na rok 2015 jest ustalone na poziomie kwoty 1750 zł brutto w przypadku pełnego etatu. Możliwość zastosowania 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę istnieje dla osoby dla której będzie to pierwsza praca w życiu zawodowym. Lepiej się upewnij, czy aby na pewno przysługiwało Ci prawo skorzystania z płacy minimalnej na poziomie 80 %.
 7. Udzielony pracownikowi urlop bezpłatny powinien mieć formę pisemną i należy go przechowywać w części B akt osobowych. Pamiętaj, że forma pisemna jest także wskazana dla celów dowodowych.
×