Skocz do zawartości

Lila

Użytkownicy
 • Zawartość

  6
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 1. Lila

  Dodatek funkcyjny

  Dodatek funkcyjny należy się tym grupom pracowniczym, którzy pełnią określone funkcje kierownicze w zakładzie pracy. Składnik ten ma za zadanie rekompensowanie pracownikowi zwiększonego nakładu pracy i zdecydowanie większej odpowiedzialności. Wysokość dodatku funkcyjnego powinna zależeć od zakresu odpowiedzialności danego kierownika, hierarchii zajmowanego stanowiska i wielkości zatrudnienia w podporządkowanej jednostce. Punktem odniesienia może być wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracownika lub przeciętne wynagrodzenie u danego pracodawcy, co pozwala na automatyczną waloryzację wysokości dodatku wraz ze wzrostem wynagrodzeń.
 2. Tak, ma, ponieważ roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odnosi się również do Funduszu Emerytur Pomostowych. Po osiągnięciu limitu, który obowiązuje w danym roku ( w 2015 jest to próg 118 770,00 ), zaprzestajesz opłacania składki emerytalnej, rentowej i składki na FEP.
 3. Formularz ZUS KOA zazwyczaj jest przygotowywany w momencie, gdy na podstawie składanych dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA nie można określić prawidłowego okresu podlegania ubezpieczeniom za danego ubezpieczonego. Wtedy płatnik składek jest zobowiązany sporządzić ten formularz. W ZUS KOA ustala się m.in.: ● data objęcia ubezpieczeniami, ● kod tytułu ubezpieczenia oraz ● rodzaje ubezpieczeń.
 4. Nie masz obowiązku udania się do ZUS w celu uregulowania składek, w zależności od różnych obowiązków ubezpieczeniowych dokonujesz wpłaty na konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 (tzw. konto 51) - należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 (tzw. konto 52) - należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 (tzw. konto 53) - należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych(FGŚP), 68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 (tzw. konto 54) - należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Możesz zapłacić składki przelewem lub poprzez wpłatę gotówkową.
 5. Generalnie PIT-11 sporządza się i przekazuje pracownikom ( jak i Urzędom Skarbowym ) do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Na pisemny wniosek podatnika jesteś zobowiązany sporządzić i przekazać (podatnikowi - tu zleceniobiorcy - oraz właściwemu dla niego naczelnikowi urzędu skarbowego) informację PIT-11 w terminie 14 dni od dnia złożenia tegoż wniosku. Reasumując, informację PIT-11 odchodzącemu w trakcie roku zleceniobiorcy (oraz właściwemu dla niego naczelnikowi urzędu skarbowego) masz obowiązek sporządzić i przekazać: ● w terminie 14 dni od dnia złożenia przez zleceniobiorce wniosku – gdy wystąpi on z pisemnym wnioskiem o sporządzenie informacji PIT-11, ● do końca lutego roku następującego po roku odejścia jakiekolwiek pracownika – bez jego wniosku.
 6. Jeżeli dokonujesz wpłaty składek za więcej niż jeden miesiąc to w przelewie do ZUS zaznaczasz typ wpłaty M - dotyczy to sytuacji gdy wpłata składki jest za okres dłuższy niż jeden miesiąc (w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę). Zastosowanie symbolu S oznaczałoby, że jako płatnik wpłacasz opłatę za składki dotyczące jednego miesiąca (w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę oraz ewentualnymi kosztami upomnień).
×