Skocz do zawartości
zdzisiu

zatrudnienie pracownika

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,
Tak, należy prowadzić akta osobowe pracowników z podziałem na 3 grupy: A, B i C.

A - Dokumenty związane z ubieganiem się o pracę
W skład tych dokumentów wchodzą:
- wypełniony kwestionariusz osobowy zawierający informacje, takie jak: dane osobowe, kontaktowe, informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, ukończonych kursach i szkoleniach, dodatkowych uprawnieniach i umiejętnościach;
- świadectw pracy od poprzednich pracodawców lub inne dokumenty potwierdzające okresy jego zatrudnienia;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do wykonywania oferowanej pracy;
- świadectwa ukończenia szkół i uczelni;
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

B - Nawiązanie stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia
Ta część dokumentacji pracowniczej poświęcona jest w szczególności dokumentom powstałym w przebiegu zatrudnienia. Zalicza się do nich:
- umowa o pracę;
- potwierdzenie zapoznania się ze wspomnianymi wyżej przepisami i informacjami;
- zaświadczenia o szkoleniach bhp;
- dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia (o ile takie powierzono);
- dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych;
- oświadczenia o wypowiedzeniu pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie;
- orzeczenia lekarskie po badaniach okresowych i kontrolnych;
- kopię zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu pracownika, uprzednio zarejestrowanego jako osoba bezrobotna.

C - Ustanie zatrudnienia
W tym miejscu należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z ustaniem stosunku pracy, tj. :
- oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę;
- kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy;
- potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzeniem za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym oraz inne dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia, w tym np. dotyczące żądania wydania świadectwa pracy oraz związane z niewypłaceniem pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy;
- umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę;
- orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy.

Sposób przechowywania
Akta osobowe należy przechowywać w oryginalnej postaci w siedzibie zarządu lub w oddziale podmiotu gospodarczego. Najlepiej ułożone chronologicznie i ponumerowane tak, by w łatwy i szybki sposób można było je odszukać. Dodatkowo należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub całkowitym zniszczeniem.

Zgodnie z art. 125A par. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dokumentację pracowniczą, w tym dotyczącą okresów zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę, przechowuje się przez okres 50 lat od zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika. Na podstawie tych dokumentów ZUS ustala podstawę wymiaru emerytury lub renty. Jeżeli firma została zlikwidowana, to obowiązki w przechowaniu może przejąć wyspecjalizowane archiwum.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołączę się do tematu. Czy jako pracodawca muszę zagwarantować pracownikom szkolenie BHP? I czy to może być szkolenie w formie online, czy musi stacjonarne w formie wykładu?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Dołączę się do tematu. Czy jako pracodawca muszę zagwarantować pracownikom szkolenie BHP? I czy to może być szkolenie w formie online, czy musi stacjonarne w formie wykładu?
Moim zdaniem tak, pracodawca powinien zagwarantować takie szkolenia zarówno pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę jak i umowy zlecenia, czy umowy o dzieło. Obowiązkowe szkolenie BHP powinno spełniać wszystkie wymogi określone w przepisach, dlatego według mnie należy dobrze zastanowić się nad wyborem odpowiedniej firmy szkoleniowej, aby wybrać taką, która posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje w tym zakresie. Jeśli chodzi o formę szkoleń to możesz skorzystać zarówno ze szkoleń w formie stacjonarnej, jak i e-learningowej. Jedną z firm zajmujących się szkoleniami online jest [xurl]https://e-specjalistabhp.pl/szkolenia-bhp/. Sam miałem okazję korzystać z ich oferty, cenowo jak najbardziej w porządku, merytorycznie również. Spodobała mi się ich platforma szkoleniowa, ponieważ jest wygodna i zawiera test końcowy weryfikujący zdobytą wiedzę.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Bez szkoleń BHP pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy. Z przeprowadzonego szkolenia należy sporządzić tzw. kartę szkolenia wstępnego BHP, którą dołącza się do części B akt osobowych pracownika.
Przedsiębiorca może szkolić sam swoich pracowników, jeżeli posiada odpowiednie kwalifikacje. Aby właściciel firmy mógł samodzielnie prowadzić zadania i dokumentację BHP:

  • musi posiadać odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • liczba zatrudnionych przez niego pracowników nie może przekraczać 10 osób,
  • zatrudnia do 20 pracowników, przy czym jego działalność jest zakwalifikowana do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

×